Aktualności O Izbie Facebook Pobierz Kontakt
» Zaloguj się «    
w archiwum
PDK OIIB
SKŁAD ORGANÓW statutowych, komisji i zespołów kadencji 2018-2022
Uchwały Rady w sprawach ogólnych
Terminarz
Ubezpieczenia
Członkostwo
Uprawnienia Budowlane
Sąd Dyscyplinarny
Zmiany w prawie
Szkolenia
Regulaminy
Ankieta tematyka szkoleń
Plan szkoleń i warsztatów
Wycieczki integracyjne
Prenumerata czasopism
Bal z okazji Dnia Budowlanych
Konferencje i Targi
Apel Stowarzyszeń
Wydawnictwa Izby
Z życia Izby
Konkursy PDK OIIB
Konkursy Okręgowych Izb
Wizytówki
Rzeczoznawcy
PRACA
Na luzie


Podkarpacka spółka BEST Construction laureatem ogólnopolskiej nagrody SPMP Project Excellence 2008

        Gala  Wieczorem 27-go listopada 2008 roku w trakcie uroczystej gali w Poznaniu ogłoszono rozstrzygnięcie drugiej edycji konkursu NA NAJLEPSZY PROJEKT (Project Excellence Award Polska). Organizowany od 2 lat przez Stowarzyszenie Project Management Polska z Warszawy konkurs jest polską edycją międzynarodowego konkursu IPMA Project Excellence Award, w którym, od 2002 roku, wyróżniane są projekty najlepiej spełniające ostre wymagania zawarte w IPMA Project Excellence Model (szczegóły modelu dostępne na stronie www.spmp.org.pl). Doskonałość projektu sprawdzana jest przez profesjonalnie przygotowane zespoły pięciu niezależnych asesorów. Zarówno wystandaryzowane w konkursie światowym kryteria oceny, jak i w pełni zgodna z wytycznymi International Project Management Association procedura oceny gwarantują rzetelny i obiektywny werdykt Jury konkursu, które dokonuje ostatecznej weryfikacji pracy zespołów asesorów i podejmuje decyzję o finalistach i laureatach konkursu. Nagroda ta przyznawana jest projektom z różnych branż, które stanowią przykład wzorcowego zarządzania projektami w skali kraju.
          Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objęli m.in.: Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Politechniki Gdańska i Poznańska oraz IPMA (International Project Management Association) w Zurychu. 

      Statuetka    Spośród zgłoszonych w roku 2008 projektów do konkursu międzynarodowe Jury wyróżniło tylko jeden (!) projekt. Projekt ten polegał na realizacji wraz z projektowaniem wykonawczym galerii "Capital Park" przy al. Rejtana w Rzeszowie zrealizowany dla Inwestora Pana Ryszarda Podkulskiego przez rzeszowską firmę budowlaną BEST Construction Sp. z o.o. W ocenie niezależnych asesorów i międzynarodowego Jury znacznie przewyższał on pozostałe i lepiej spełniał wysokie wymagania konkursowe niż inne zgłoszone do konkursu projekty. Dlatego też nie przyznano pozostałych nagród.
          Wyróżniony projekt polegał na zaprojektowaniu i wybudowaniu galerii pod nazwą Capital Park w Rzeszowie przy ulicy Rejtana. Galeria Capital Park, jedna z wielu z kolekcji galerii podkarpackich Pana Ryszarda Podkulskiego, ma mieć charakter biurowo-usługowo-handlowy, gdzie najemcami będzie m.in.: 5 banków (wśród nich Alior Bank, Raiffeisen Bank i Citibank) oraz pierwszy we wschodniej części Polski sklep Alma Market i również pierwszy w Rzeszowie sklep Neonet.

          Zdaniem oceniających asesorów na szczególne wyróżnienie zasługiwał fakt uwzględnienia w celach projektu oczekiwań wielu różnych grup interesariuszy, bardzo wysoka zaplanowana i utrzymana w trakcie realizacji projektu dyscyplina czasowa oraz wysoka dbałość o rozwój kompetencji pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Nie bez znaczenia dla werdyktu Jury była potwierdzona w czasie wizyty studyjnej w tej podkarpackiej firmie budowlanej bardzo pozytywna opinia Inwestora Pana Ryszarda Podkulskiego - zarówno o terminowości robót, jak i jakości wykonanych prac oraz współpracy w trakcie realizacji projektu.
          Realizacja tego obiektu wzbudzała zainteresowanie wszystkich obserwujących ją mieszkańców Rzeszowa przede wszystkim ze względu na ogromne tempo w jakim powstawała. Dlatego też firma BEST Construction została zaproszona do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej. Po wstępnej weryfikacji spółka stała się uczestnikiem już wąskiego grona finalistów, którzy zostali odwiedzeni przez asesorów w celu zweryfikowania danych podanych w trakcie zgłoszenia. Kilkudniowy pobyt asesorów w pochodzących z różnych środowisk naukowych i managerskich z całej Polski (Warszawa, Kraków, Gdańsk) oceniający projekt Capital Park w Rzeszowie nie tylko potwierdził w pełni fakty podane przez firmę, ale w szeregu kryteriów oceny asesorzy poprawili punktację, uznając że sam zgłaszający zespół nie w pełni odzwierciedlił wysoki poziom planowania, realizacji i efektów projektu Capital Park w Rzeszowie. 

        Kierownik Robót Jerzy Sowa  W okresie niecałych czterech miesięcy BEST Construction wraz z podwykonawczą spółką zależną KARPAT-BUD zrealizował stan surowy obiektu galerii o kubaturze 35.000m3 i powierzchni użytkowej 11.000m2 wraz z garażem podziemnym na ok. 120 samochodów. Dostawcami szalunków na budowę był Huennebeck, a beton dostarczały betoniarnie Dyckerhoff, Bosta oraz rzeszowski Resbeton. Przy realizacji budynku zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne zarówno na etapie projektowania wykonawczego jak i samego wykonania, m.in.: zastosowano innowacyjną metodę szalowania stropów szalunkami Huennebeck typu TOPEC, nowatorskie rozwiązanie uszczelniania garaży, przygotowania posadzki garażu na etapie wylewania płyty konstrukcyjnej. Nowoczesne podejście do organizacji robót pozwoliło na skrócenie okresu projektowania i realizacji stanu surowego budynku o miesiąc w stosunku do terminu umownego. Kierownikiem Budowy był Tadeusz Homa a Kierownikiem Robót Jerzy Sowa.
          Realizując tę budowę Spółka zaprosiła studentów Wydziału Budownictwa Politechniki Rzeszowskiej do uczestniczenia w tej budowie poprzez odbywanie praktyk studenckich czy poprzez zwiedzanie budowy na zajęciach z technologii i organizacji budowy. Przez budowę, w jej krótkim okresie realizacji przewinęło się ponad 100 studentów. Najbardziej wytrwali zostali i do tej pory pracują w BEST Construction jako pełnoprawni pracownicy Spółki.

          Bardzo cieszy nas fakt, że dzięki przedsięwzięciom Inwestora Pana Podkulskiego spółki podkarpackie mogą udowodnić, iż posiadają niezgorsze rzemiosło od kolegów w Polsce czy na świecie. Cieszy nas, że efekty pracy podkarpackiej spółki znalazły uznanie w skali ogólnopolskiej i że spółce udaje się w tak efektywny sposób wykorzystać sprzyjający klimat dla Inwestorów stworzony przez włodarzy miasta i regionu.

Ewa Serafin - Prokurent Spółki
Grudzień 2008 r.

zdjecia od 1 do 6 z 9
  Następne zdjęcia » 
  Osób na stronie: 11
  © 2007 Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwarealizacja: MRESINET  .